آپولو

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP ،

فروشگاه ناردید ایمن جو

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

این پنل از تجهیزات متعارف (Conventional)می باشد و دارای 2 ، 4 یا 8 زون، 4 خط آژیر، ورودی و خروجی و رله است که بعدا به توضیح آن
می پردازیم.

بدنه این پنل شامل درب و باکس پالستیکی قرمز رنگ است.

پنل باید در ارتفاعی قابل دسترس نصب گردد که چراغ های روی پنل در دید باشند.

این پنل قابلیت نصب شدن به صورت روکار و یا توکار را دارد.

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

نصب و یا باز نمودن پنل
پیش از نصب پنل روی دیوار باید درب روی باکس و بردهای داخلی باز شوند.

درب باکس با استفاده از آلن مخصوص باز میشود. مادربرد (Main control PCB)با 5 عدد پیچ و خارهای نگهدارنده به باکس متصل شده است.

همچنین برد تغذیه ( Power supply PCB)  با 3 عدد پیچ در جایگاه تعبیه شده زیر مادر برد قرار دارد.

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

اتصال تلکام 1PL را پس از باز نمودن پیچ های مادربرد جدا نمایید و پس از آن برای جداسازی برد تغذیه ابتدا سیم ارت را از پین مربوطه متصل به باکس به صورت آهسته بکشید تا جدا گردد.

سپس می توانید بعد از باز نمودن پیچ های برد تغذیه آن را از محل تعبیه شده خارج کنید.
برای نصب برد تغذیه و مادر برد پیچ های مربوطه را ببندید اما پیش از اتصال مادربرد کابل تلکام را به PL1 و  2 SKT  وصل نمایید.

توجه: این پنل نسبت به الکترو استاتیک بسیار حساس میباشد. لذا هنگام کار با پنل حتما از دستکش استفاده نمایید و از لمس المان های روی پنل جدا خودداری فرمایید.

در هنگام خارج و یا وصل نمودن مادر برد و یا برد تغذیه از کنار برد بگیرید.

همچنین هنگامیکه پنل روشن می باشد برخورد دست و یا هر جسم فلزی و … با تجهیزات روی مادربرد ممکن است منجر به آسیب دیدن CPU و یا سایر قسمت های مهم برد شود.

سیم کشی تغذیه با برق

از کابلهای 3 سیم (یا زوج سیم در صورتی که سیم کشی ارت نداشته باشید)با سطح مقطع 1.5 تا 2.5 میلی متر مربع با یک فیوز 3 آمپر برای اتصال پنل به برق استفاده می شود.

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

این پنل دارای مدار شارژ خودکار باتری است.

هنگام وصل نبودن باتری ها، در صورت ضعیف بودن شارژ آنها و یا معیوب بودن باتری ها، LEDنشانگر Fault PSU بر روی برد اصلی روشن میشود.
برای عبور کابل ها میتوانید با استفاده از دریل خالهای اختصاص یافته به این امر را سوراخ نمایید.

4 خال سمت راست برای عبور کابل های برق می باشد.
5 نقطه روی بدنه داخلی جهت پیچ کردن تابلو روی دیوار وجود دارد.

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

سیم کشی تجهیزات (دتکتور و شستی)در زون ها

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

تعداد مجاز دتکتورهای در این پنل برای هر زون 25 عدد و تعداد مجاز دتکتور ها به همراه شستی در هر زون 32 عدد میباشد.

طول مجاز هر لوپ 500 متر میباشد.

سیم کشی خط آژیر (Sounder circuit)

 

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

همانطور که در شکل نشان داده شده سیم کشی انشعابی (انشعاب از زون یا خط آژیر)ممنوع می باشد.

 

سیم کشی خط آژیر و زون با منفی مشترک

 

 

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

اتصال ارت

 

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

 

ورودیهای جانبی (Inputs)

ورودی متناوب (ALT): پس از اتصال به 0Vبه صورت متناوب آژیرها را فعال می نماید.
ورودی پیوسته (CC): پس از اتصال به 0Vبه صورت پیوسته آژیرها را فعال می نماید.

خروجی ها (Outputs) و رله های جانبی

5 خروجی کلکتور باز به شرح زیر در پنل موجود است:

• پایه خروجی ریست (RST): این خروجی در هنگام ریست شدن پنل فعال میگردد. کاربرد آن برای ریست نمودن درب های رولر شاتر و یا
دتکتورهای بیم میباشد. (بین 24Vو RST ولتاژی برابر با 24 ولت DC می افتد.)
• پایه خروجی ریموت (REM): در هنگام حریق در پنل و یا پس از فشردن دکمه فعال/غیرفعال آژیرها ( Silence\Sounders Activate)فعال می شود.
این خروجی هنگامیکه ورودیهای CC یا Alert وصل باشند فعال نمیشود.

 

توجه شود که این خروجی توسط زون های latching-non فعال نمیگردد.

این خروجی در سطح دسترسی 3 قابل برنامه ریزی میباشد. (بین 24Vو REM ولتاژی برابر با 24 ولت DC می افتد.)
• پایه خروجی جانبی 24 ولت (AUX 24V ): این خروجی، تغذیه 24 ولت DC را برای بار های جانبی (مانند رله ها)فراهم نموده است.

این خروجی دارای یک فیوز است که در صورت اتصال کوتاه در هر یک از بارهای متصل شده، جریان راقطع می کند.

در صورت استفاده از این خروجی می بایست جریان مصرفی آن در هنگام محاسبات ظرفیت باتری در نظر گرفته شود.
❖ توجه شود که استفاده از این خروجی توصیه نمیگردد لذا امکان سوختن پنل بسیار زیاد میشود. همچنین این خروجی نباید به مدار
نگهدارنده درب ها متصل گردد. چرا که جریان خروجی آن بسیار پایین بوده و در صورت جریان کشی زیاد آسیب میبیند.

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

• رله جانبی حریق (AUX): رله در هنگام حریق در پنل فعال می شود.

این خروجی هنگامیکه ورودیهای CC یا Alert وصل باشند یا با فشردن دکمه فعال/غیرفعال آژیرها (Sounders Activate/Silence )فعال نمی شود.

توجه شود که این خروجی توسط زون های non-latchingنیز فعال نمیگردد.
این خروجی در سطح دسترسی 3 قابل برنامه ریزی میباشد.

• رله فالت (FAULT): رله در حالت نرمال غیر فعال و هنگامیکه در سیستم فالت پیش آید، فعال می شود.

در صورت لزوم این خروجی را میتوان از سطح دسترسی 2 غیرفعال نمود.

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

نحوه قرار دهی باتریها در محفظه پنل

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

تصویر برد تغذیه و جزییات آن

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

تصویر مادر برد پنل

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

سوکت 1SKT در پشت مادربرد برای اتصال کارت شبکه (پنل ریپیتر) و کارت رله میباشد.

برنامه دهی به پنل و سطح دسترسی

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

در این پنل 3 سطح دسترسی تعریف شده است:

سطح دسترسی :1 کاربر عادی که مجوز انجام موارد زیر را دارد

• ساکت کردن بازر داخلی پنل
• لغو تاخیر های احتمالی برنامه دهی شده به پنل

• وارد شدن به سطح دسترسی 2 با وارد نمود کد

سطح دسترسی :2 کاربر دارای مجوز برای انجام موارد زیر است

کاربر دارای مجوز میتواند با وارد نمودن کد 2143 و یا چرخاندن کلید پلاستیکی قرمز رنگ پنل وارد این سطح شود.

• ساکت نمودن آژیرها
• ریست نمودن پنل در حالت حریق
• فعال نمودن دستی آژیرها جهت تخلیه ساختمان
• تست نمودن LED های نشانگر روی پنل
• فعال یا غیرفعال نمودن زونها، آژیرها و خروجی فالت، خروجی ریموت، خروجی جانبی حریق ( AUX fire output )و تاخیرها.

غیر فعال سازی

می توان بخش های پنل به ترتیب زون ها (هر کدام جداگانه) ، خروجی فالت و خروجی REM و خط آژیرها (همه باهم) و خروجی AUX را غیر فعال نمود.

در صورت غیر فعال سازی همه یا یکی از این موارد LED نشانگر  General disablement به همراه LED نشانگر مربوطه روشن میماند.

نحوه برنامه دهی:

 1. وارد سطح دسترسی 2 شده و سپس کلید شماره 3 را نگه دارید تا نشاگر غیرفعال سازی disablement شروع به چشمک زدن کند. اگر قبال به دستگاه برنامه غیرفعالسازی داده شده باشد، LED نشانگر زون های برنامه دهی شده روشن میگردد.
 2. دکمه  Nextoption را بزنید تا LED نشانگر زون مورد نظر یا خروجی فالت یا خروجی REM یا خط آژیرها (همه باهم)و یا خروجیAUX چشمک بزند.
 3. با زدن دکمه 4 disable/enable میتوانید disablement را فعال یا غیرفعال نمایید. سپس LED نشانگر زون با LED نشانگر غیر فعالسازی به صورت سنکرون چشمک میزند.
 4. سپس با زدن دکمه 3  Next option برنامه داده شده را تایید نمایید. با اینکار به زون بعدی میروید که در صورت نیاز میتوانید برنامه غیرفعال سازی آنها را نیز به ترتیب ازمرحله 2 تا 4 پیش ببرید. در غیر این صورت از سطح دسترسی خارج شوید (چرخاندن کلید و یا زدن دکمه 2 access Escape).
 5. جهت تکمیل فرآیند با فشردن دکمه 2 از سطح دسترسی خارج شوید.
 6. برای فعالسازی مجدد بخش های غیرفعال شده مراحل 1 تا 4 را طی نمایید.

سطح دسترسی :3 کنترل مهندسی دارای مجوز برای انجام امور زیر است

برای ورود به این سطح پس از وارد نمودن کد ،2143 دکمه 3 level Access را روی مادر برد بزنید.
• برنامه دهی همزمانی (coincidence)
• برنامه دهی به زونها برای نانلچینگ( non-latchingریست شدن خودکار پس ازبرطرف شدن حریق)
• برنامه دهی تاخیرها
• قرار دادن پنل در شرایط تست
• تشخیص و برطرف نمودن فالت ها

همزمانی

میتوان زون ها پنل را با هم جفت کرد تا در صورتیکه هر دو به حریق بروند آژیرها به صدا درآیند.

برای این کار جفت های از پیش تعیین شده (زون 1 و زون ،2 زون 3 و زون ،4 زون 5 و زون ،6 زون 7 و زون 8)را میتوان فعال نمود.

در این زون ها اگر فقط یکی از آنها دچار حریق شود،آژیرها تا زمانیکه زون جفت شده به حریق نرفته باشد به صدا در نمی آیند.
این زونها معموال دو منطقه حریق که به هم نزدیک باشند در نظر گرفته میشوند.

نحوه برنامه دهی:

فشردن متوالی دکمه دسترسی سطح 3 تا هنگامیکه LED نشانگر coincidence شروع به چشمک زدن کند.

اگر قبال به دستگاه برنامه همزمانی داده شده باشد، LED نشانگر زون های برنامه دهی شده روشن میگردد.

 1. دکمه Next option را بزنید تا LED نشانگر دو زون مورد نظر چشمک بزنند.
 2. با زدن دکمه disable/enable میتوانید همزمانی دو زون مورد نظر را فعال یا غیرفعال نمایید.
 3. سپس با زدن دکمه Next option برنامه داده شده را تایید نمایید. با اینکار به جفت زون بعدی میروید که در صورت نیاز میتوانید برنامه همزمانی آنها را نیز به ترتیب ازمرحله 2 تا 4 پیش ببرید.
 4. جهت تکمیل فرآیند با فشردن دکمه 2 از سطح دسترسی خارج شوید.

نان-لچینگ

ریست شدن خودکار پنل پس ازبرطرف شدن حریق در زون ها (حریق در زون های نان لچینگ سبب فعالسازی خروجی ریموت و خروجی جانبی حریق نمیگردد.)

 

نحوه برنامه دهی:

 1. فشردن متوالی دکمه دسترسی سطح 3 تا هنگامیکه LED نشانگر non-latching شروع به چشمک زدن کند. اگر قبال به دستگاه برنامه نالچینگ داده شده باشد، LED نشانگر زون های برنامه دهی شده روشن میگردد.
 2. دکمه Next option را بزنید تا LED نشانگر زون مورد نظر چشمک بزند.
 3. با زدن دکمه enable\disableمیتوانید نالچینگ زون مورد نظر را فعال یا غیرفعال نمایید.
 4. سپس با زدن دکمه Next option برنامه داده شده را تایید نمایید. با اینکار به زون های بعدی میروید که در صورت نیاز میتوانید برنامه نالچینگ آنها را نیز به ترتیب ازمرحله 2 تا 4 پیش ببرید.
 5. جهت تکمیل فرآیند با فشردن دکمه 2 از سطح دسترسی خارج شوید.
 6. تاخیر

میتوان حداکثر تا 10 دقیقه به زون ها تاخیر داد که خروجی ها و آژیرها بعد از اتمام این زمان فعال میگردند.

این زمان برای هر زونی که تاخیر دهی شود یکسان خواهد بود.

به عبارت دیگر نمیتوان به هر زون تاخیر متفاوتی تخصیص داد.

نحوه برنامه دهی:

 

 1. فشردن متوالی دکمه دسترسی سطح 3 تا هنگامیکه LED نشانگر delays شروع به چشمک زدن کند. اگر قبال به دستگاه برنامه تاخیر
  داده شده باشد، LED نشانگر زون های برنامه دهی شده روشن میگردد.
 2. دکمه Next option را بزنید تا LED نشانگر زون یا خروجی مورد نظر (خروجی ریموت، خروجی AUX )چشمک بزند.
 3. با زدن دکمه disable/enable میتوانید تاخیر زون یا خروجی مورد نظر (خروجی ریموت، خروجی AUX )مورد نظر را فعال یا غیرفعال نمایید.
 4. سپس با زدن دکمه Next option برنامه داده شده را تایید نمایید.با اینکار به زون های بعدی میروید که در صورت نیاز میتوانید برنامه تاخیر آنها را نیز به ترتیب ازمرحله 2 تا 4 پیش ببرید.
 5. جهت تکمیل فرآیند با فشردن دکمه 2 از سطح دسترسی خارج شوید.

تست

تست نمودن زونها با قرار دادن دستگاه در مد تست میسر میگردد.

برای این منظور مراحل زیر را طی نمایید.

نحوه برنامه دهی:

 1. فشردن متوالی دکمه دسترسی سطح 3 تا هنگامیکه LED نشانگر test شروع به چشمک زدن کند. اگر قبال به دستگاه برنامه test داده شده باشد، LED نشانگر زون های برنامه دهی شده روشن میگردد.
 2. دکمه Next optionرا بزنید تا LED نشانگر زون مورد نظر چشمک بزند.
 3. با زدن دکمه disable/enable میتوانید test زون مورد نظر را فعال یا غیرفعال نمایید.
 4. سپس با زدن دکمه Next option برنامه داده شده را تایید نمایید. با اینکار به زون های بعدی میروید که در صورت نیاز میتوانید برنامه test آنها را نیز به ترتیب ازمرحله 2 تا 4 پیش ببرید.

جهت تکمیل فرآیند مراحل 3 و 4 را ادامه دهید.

برای شروع فرآیند تست باید با فشردن دکمه 2SW( escape access )از سطح دسترسی 3 خارج شوید.

پس از تکمیل تست، باید با توجه با مراحل باال دستگاه را از مد تست خارج نمایید.

 

فالت ها و بررسی آنها

در صورت بروز فالت (خطا)در سیستم اعالم حریق، عالوه بر به صدا در آمدن بازر داخلی LED نشانگرgeneral fault  و LED زرد رنگ مختص به فالت پیش آمده روشن می شوند.

همچنین خروجی فالت( fault output )نیز فعال میگردد (در صورتیکه این خروجی از بخش disablements غیر فعال شده باشد، در صورت بروز خطا نیز فعال نخواهد شد.)

با فشردن دکمه Silence internal sounder میتوان بازر داخلی را ساکت نمود.

 

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

فالت عمومی: این LED نشانگر در صورت بروز هر نوع خطا در سیستم اعالم حریق روشن میشود.

فالت زون: در این پنل مدار باز (قطعی سیم، باز شدن هد دتکتورها و …)،و اتصال کوتاه مدار زون ها دائما تحت نظارت است (مگر آنکه زون در حریق یا مود تست بوده و یا غیر فعال شده باشد.)این LED نشانگر در صورت بروز هر نوع خطا در زون به رنگ زرد روشن می شود.

 

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

آموزش کامل پنل اعلام حریق کانونشنال 2تا 8 زون CFP

در سطح دسترسی3 می توان خطای مدار باز و یا اتصال کوتاه در زون ها را بررسی نمود.

پس از ورود به سطح دسترسی 2 (وارد کردن کد 2143 و یا چرخاندن کلید دسترسی)کلید  Access level three functions را فشار دهید تا LED نشانگر   OPEN CIRCUIT روشن شود.

LED نشانگر هر زون که مدار باز باشد روشن میگردد.

برای بررسی اتصال کوتاه یک بار دیگر کلید سطح دسترسی 3 را فشار دهید تا LED نشانگر SHORT CIRCUIT روشن شود.

LED نشانگر هر زون که اتصال کوتاه باشد روشن میگردد.

برای رفع این خطاها می بایست ابتدا پنل را از برق و باتری جدا نمایید سپس مدار زون را جدا نمایید و خازن ته خط را روی خود پنل ببندید و پنل را روشن نموده سپس دوباره فالت زون ها را چک نمایید.

در صورتی فالت همچنان وجود داشت با نمایندگی تماس بگیرید.

اگر فالتی وجود نداشت سیم کشی زون ها و دتکتورها را به دقت بررسی نمایید.

فالت خروجی، خروجی  Remote Output، خروجی  Auxiliary Output: در صورت بروز فالت در این خروجی ها LED نشانگر فالت مربوطه به رنگ زرد روشن میشود.

این فالت در بیشتر مواقع به علت عبور جریان زیاد از رله و یا جریان کشی بیش از حد از خروجی ها میباشد که با رفع آن برطرف میگردد.

در صورتی که با اصالح مدار فالت برطرف نشد با نمایندگی تماس بگیرید.

فالت آژیر( Sounder status): در این پنل مدار باز (قطعی سیم، باز شدن هد دتکتورها و …)،و اتصال کوتاه خط آژیر ها دائما تحت نظارت است (مگر آنکه پنل در حریق باشد و یا خط آژیر غیر فعال شده باشد.)

این LED نشانگر در صورت بروز هر نوع خطا در خط آژیر به رنگ زرد روشن میشود.

برای بررسی و عیب یابی خط آژیر می بایست از اتصال مقاومت ته خط آژیر 6.8 کیلو اهم روی آخرین تجهیز اطمینان حاصل نمایید.

چنانچه کماکان فالت آژیر روی پنل وجود دارد، پنل را خاموش نموده و سیم های خط آژیر را جدا نمایید سپس مقاومت ته خط 6.8کیلو اهم را روی خط آژیر مورد نظر پنل ببندید و پنل را روشن نمایید، در صورت وجود فالت با نمایندگی تماس بگیرید.

در غیر این صورت با اهم متر مقاومت میان سیم های + و – خط آژیر را اندازه گیری نمایید.

در صورتیکه قطعی و یا اتصالی در مسیر وجود نداشته باشد مقاومت 6.8 کیلو اهم میبایست نشان داده شود، در غیر این صورت خط آژیر مورد بررسی قرار گیرد.

فالت سیستم ( System fault): این LED نشانگر در صورت آسیب دیدن مادر برد، حافظه میکرو، و برنامه میکرو و بروز خطای watchdogبه رنگ زرد روشن میشود.

در صورت مشاهده این فالت بر روی پنل با نمایندگی تماس بگیرید.

 

فالت تغذیه (  Power supply fault): این LED نشانگر در صورت قطع و یا افت ولتاژ مدار تغذیه، قطع شدن فیوز برق یا باتری برد تغذیه و یا آسیب دیدن برد تغذیه به رنگ زرد روشن میشود.

برای رفع و بررسی این فالت ابتدا ولتاژ باتریها را با استفاده از ولت متر چک نمایید و از قطع نبودن برق محل اطمینان حاصل کنید.

اگر باتری ها دچار افت ولتاژ بودند می بایست پس از گذشت نیم ساعت بطور خودکار شارژ شوند در غیر اینصورت نسبت به خریداری باتری جدید اقدام نمایید.

در صورت عدم وجود قطعی یا افت ولتاژ ابتدا پنل را خاموش نمایید.

پس از گذشت 2 دقیقه مادر برد را از برد تغذیه جدا نموده و فیوز های روی برد تغذیه، ترمینال های اتصال برق و باتری را چک نمایید.

در صورتیکه مشکلی مشاهده نشد با نمایندگی تماس بگیرید.

LED نشانگر تغذیه: در هنگام روشن بودن پنل این LED نشانگر میبایست همواره به رنگ سبز روشن باشد.

هشدار

• هنگام روشن بودن پنل به هیچ عنوان سیم زون ها و یا آژیرها و یاته خط ها و … به پنل متصل نشوند.
• قبل از اتصال هر خط زون و یا خط آژیر به پنل ابتدا عدم وجود ولتاژ القایی، ولتاژ AC و هر عامل خارجی نامطلوب توسط مولتی متر و سایر تجهیزات مشابه بررسی شود و پس از کسب اطمینان از عدم وجود موارد فوق در سیم ها، در حالیکه پنل خاموش میباشد اتصال آنها به پنل صورت پذیرد.

سخن آخر :

ما مهندسان شرکت ناردید ایمن جو شما را در انتخاب بهترین تجهیزات اعلام حریق موجود در ایران از برند مشهور و محبوب آپولو یاری می رسانیم .

شما می توانید همه روزه از مشاوره و سایر خدمات پیش و پس از فروش سایت ناردید ایمن جو ، بهره ببرید .

کافی است با استفاده از شماره های تماس و یا ایمیل ادمین که در بخش درباره ما سایت درج گردیده ، با ما در ارتباط باشید .

توجه داشته باشید شما با خرید از سایت ناردید ایمن جو با حذف واسطه می توانید ،محصولات با کیفیت آپولو را با تضمین کیفیت و اصالت کالا خریداری نمایید و در صورت نیاز از خدمات نصب و راه اندازی سیستم های اعلام حریق ،با کمترین هزینه ( با توجه به حذف واسطه ) ، بهره مند شوید .

همچنین شما می توانید با دنبال کردن ما در شبکه های اجتماعی ، به صورت مداوم از تخفیفات و سایر اخبار شرکت ناردید ایمن جو مطلع شوید .

برای مطالعه و وقتی که در اختیار سایت ما قرار دادید ، از شما سپاسگزاریم .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *